Genel Müdür Haluk H. Ongar

Haluk H. Ongar

Haluk Ongar, Eylül 1984 yılından beri edinmiş olduğu birikimi değerlendirmek adına Şubat 2021’de ONGAR MÜHENDİSLİK şahıs şirketini kurmuştur.

Haluk Ongar, 1984 yılından beri yabancı firmaların Türkiye genel temsilciliklerinde 37 yıl boyunca çalışmıştır.

Konular itibarıyla tekstil dışında bütün sanayi dallarındaki fabrikaları ve sanayi tesislerini dolaşmış, bu tesislerdeki proses kontrol temelinde taleplerle ilgili teknik toplantılar yapmış, teklifler hazırlamıştır.

AEG ve Siemens firmalarında çalıştığı dönemlerde faaliyet alanı “Ölçü Kontrol ve Gaz Analiz” olmuştur.

Alman Dr. Thiedig firmasının SWAS sistemleri, elektrik santrallerinde türbinlere gönderilen suyun kalitesini analiz cihazlarıyla ölçerek suyun pH, iletkenlik, sıcaklık değerleri yanında çözünmüş oksijen, silika, sodyum, hidrazin değerlerini ana kontrol odasına göndermektedir.

Son altı yıldır trafo ve motor sanayine yönelik çalışmaktadır.

Motor ve trafolarda kullanılan silisli sacların elektriksel kayıplarını ölçen test cihaz ve sistemleri yanı sıra motor ve trafoların sargılarına reçine/vernik emdiren VPI/VI sistemleri konusunda çalışmıştır.

Bunun yanı sıra projelere de imza atmıştır. En son 2020 -2021 yıllarında üç büyük proje yürütmüştür. Bunlardan birincisi Arçelik WAT motor fabrikasında bir adet MPG200 elektriksel kayıp test cihazının kurulumu, devreye alınışı ve Almanya Brockhaus firması desteğiyle bu cihazının eğitiminin verilişidir.

İkinci proje yine aynı fabrikada İtalyan METECH firmasının VPI sistemidir. VPI sisteminin montajı, devreye alınışı ve eğitimi konusunda Arçelik WAT-METECH-Haluk Ongar işbirliği ile yürütülmüştür. ELENTAS firmasının reçinelerinin kullanıldığı VPI sisteminde ELENTAS firması ile eşgüdümlü çalışılarak reçine-sistem uyumu sağlanmıştır.

Üçüncü proje en kapsamlı olanıdır. TEİAŞ firmasına Armaksa firması üzerinden satılan 14 adet yağ tasfiye tesisinin FAT ve SAT süreçleri bizzat – üretici firma desteği ile yürütülmüştür. Bu tesislerin eğitimlerinden ilki üretici firma tarafından verilmiş, Haluk Ongar çevirisini yapmıştır. Diğer eğitimler Antalya, İstanbul Ümraniye ve Van TEAİŞ bölge müdürlüklerinin sahalarında Haluk Ongar tarafından verilmiştir.

Haluk Ongar, ileri düzeye Almanca ve İngilizce lisanlarına hâkim olmak yanı sıra gerek eğitim gerek iş gerekse de sosyal düzlemde Avrupa ülkeleri ile yaklaşık 50 yıldır bağlantı halinde olduğundan dolayı özellikle Avrupa ülkeleri üretici firmaları ve Avrupa insanı ile sorunsuz bağlantı kurabilmektedir. Bu özelliği ile 40 yıla yaklaşan iş hayatında Avrupa üretici firmaları ile kolaylıkla sağlıklı ilişkiler kurabilmektedir.

Termik santraller, çimento fabrikaları, petro kimya tesisleri, gıda sektöründeki konserve ve içki fabrikaları, ilaç fabrikaları ve son olarak da motor ve trafo üreticileri ile birlikte çalışmış olmakla müşteri sorunlarına geniş bir perspektiften bakmak özelliğine sahiptir.

Bunların yanı sıra bir ara matbaa sektöründe servis müdürü olarak çalışmakla da satış sonrası servis konusunda geniş bir tecrübeye sahip olmuştur. Bu tecrübesini elektriksel kayıp test cihazlarındaki ve yağ tasfiye tesislerindeki sorunların tespiti ve giderilişinde kullanmıştır.