İtalyan METECH firması motorların, jeneratörlerin, trafoların ve güç kapasitörlerinin sargılarının izolasyonunu sağlamak üzere reçinenin ya da verniğin sargılara emdirilişini sağlayan VI – vakumlu emdiriş (emprenye) ve VPI- vakum + basınçlı emdiriş (emprenye) tesisleri üretmektedir. Böylece bobin sargıları arasındaki nem, hava veya diğer istenmeyen maddeleri sargılardan uzaklaştırır. Sonuçta malzeme verimliliği arttırılmış olur

Bütün bu işlemler özel mesleki bilgi ve beceri gerektiren bir prosedürdür. METECH firması da en iyi sonuçları elde etmek için özel yapım tesisler tasarlamak ve üretmek kabiliyetine sahiptir.

Vacuum-only (VI) and vacuum pressure impregnation plants (VPI) – Metech (metechsrl.it)

Ziyaret etmek için